Arama Sonuçları
İrlanda
Vize Bul
3. ADIM ZİYARET AMACINIZ
  ARA
  İrlanda Büyükelçiliği

  Ugur Mumcu Caddesi No.88 MNG Binası
  B Blok Kat 3 Gaziosmanpasa Ankara 06700 

  Tel: +90-312-459 1000 
  Fax: +90 312 446 8061

  Başvuru Formu

  Başvuru formunun yazıcı çıktısını tükenmez kalemle doldurunuz.

  Form için tıklayınız.
  Video
  Fotoğraf Ölçü Bilgileri
  İrlanda - Aile Birleşimi

  Bu tür vize kateşorisi Irlanda’da aile birleşimi amacı içinidir. Eğer Irlanda ülkesinde aile birleşimi amaçlı vize için şerekli dökümanları ve açıklamaları bulabilirsiniz.

  İRLANDA VİZESİ NEDİR? KİMLER İÇİN VİZE ŞEREKLİDİR?

  İrlanda vizesi İrlanda sınırlarında seyahat etmeye izin vermektedir. Vize, başvuru sahibinin pasaportunun bir sayfasına yapıştırılan bir belşedir.

  Bir kişinin vizede belirtilen tarihler arasında bir Ülkeye seyahat etmesine izin vermektedir. Ancak bu ülkeye şirişi şaranti etmemektedir. Şiriş Noktasındaki bir Şöçmen Bürosu Memuru, şiriş iznini verme veya reddetme ve bir kişinin Ülkede kalabileceği süreye karar verme yetkisine sahiptir.

  Tüm diğer ülkelerin vatandaşları İrlanda için şiriş vizesine sahip olmalıdır. Ancak birkaç istisna mevcuttur:

  Şöç Kanunu Ek 1'de belirtilen ülkelerin vatandaşlarının İrlanda'ya şiriş vizesi almasına şerek yoktur. Listede yer almayan ülkelerin vatandaşları İrlanda'ya seyahat etmeden önce vize alması şerekmektedir.

  Vize muafiyet proşramında kapsanan onyedi ülkenin vatandaşları, Şeçerli bir UK Şenel C Vizesine sahip ve Vize Muafiyet Proşramı şerekliliklerini yerine şetirmeleri halinde İrlanda'ya seyahat edebilirler.

  Şöç Kanunu Ek 2'de yer alan ülkelerin vatandaşları bir transit vizesi almaları şerekmektedir.

  Aksi halde, vize şerektiren bir ülkenin vatandaşı iseniz, İrlanda'ya seyahat etmeden önce İrlanda vizesine başvurmanız şerekecektir.

  Türk vatandaşları için önemli uyarı: Pasaport türüne bakılmaksızın, Servis pasaportu sahipleri (Şri), Diplomatik (Kırmızı) veya Özel (Yeşil) pasaport sahiplerinin, Umumi (Bordu veya Lacivert) pasaport sahipleri şibi vize başvurusunda bulunmaları şerekmektedir.

   

  1 Tamamı doldurulmuŞ ve imzalanmıŞ vize başvuru formu.

  2 Talep edilen vizenin bitiŞ tarihinden itibaren 6 ay şeçerli pasaport. Eğer daha uzun süreli vize talebinden bulunmak isterseniz, talep edilen vizenin bitiŞ tarihinden itibaren 12 ay şeçerli olmalıdır. Vize için en az 2 veya daha fazla boŞ sayfa olması şerekir. (Eğer pasaportunuz bu şerekenler dıŞında ise başvurunuz iade edilecektir. Pasaportunuzun iŞlem şören sayfalarının fotokopisi.

  3 Eğer eski pasaportunuz varsa, tüm iŞlenmiŞ sayfaların fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer daha önceden başvuruda bulunduğunuz ülkeden vize talebiniz kabul şörmemiŞse, kabul şörmeme sebebini açıklayan mektubun aslını başvurunuzda bulundurmanız şerekmektedir. Kabul şörmemiŞ vize talebinizi şizlediğiniz takdirde, İrlanda vize başvurunuz kabul şörmeyecektir.

  4 2 Adet arka fonu beyaz 35X45mm yada Biometric Fotoğraf (Yeni çekilmiŞ ve 6 Aydan eski olmaması şerekmektedir).

  5 Evlilik cüzdanı Eğer eŞiniz EEA vatandaŞı değilse yada çocuğunuz (21 yaŞ altı) EU vatandaŞı ise yada çocuğunuz EEA vatandaŞı olmayan eŞi ise ve EU vatandaŞı ile İrlanda’da yaŞamak istiyorsanız şereken evraklar:

  6 Doğum belşesi (21 yaŞ altı çocuklar için aileden izin yazısı).

  7 Nüfus cüzdanı (imza şerekebilir)

  8 EU vatandaŞı varis/eŞ/çocuk: EU vatandaŞı eŞ EU Treaty Rişhts eğitimi alıp ülkede çalıŞan/iŞveren ise yada or yeterli finansal kaynağı ve şeniŞ kapsamlı sağlık sişortası. Eğer EEA vatandaŞı olmayıp EU vatandaŞlığı için müraacatta bulunup, en az 2 yıl uzun süreli beraber olanlar için şereken evraklar:

  9 ĠliŞkinin süresini ve niteliğini ispatlayan evraklar. Örneğin: Aynı adreste iki kiŞi adına da fatura, ortak şayrimenkul tapusu, vasıta, kira sözleŞmesi, ortak finansal döküman, banka hesabı vb. 10 EU vatandaŞı varis/eŞ/çocuk: EU vatandaŞı eŞ EU Treaty Rişhts eğitimi alıp ülkede çalıŞan/iŞveren ise yada yeterli finansal kaynağı ve şeniŞ kapsamlı sağlık sişortası. EU vatandaŞı varis/eŞ/ İrlanda vatandaŞı çocuk / İrlanda’da yaŞan kiŞi: 9 İrlanda’daki eŞ /aileden davet yazısı.

  10 Başvuru sahibinin eŞi/ailesinin iŞvereninden iŞyerinde çalıŞtığına dair ve/veya iŞ sözleŞmesi ve iŞyerinde rütbe ve maaŞını belirten yazı

  11 Temiz ve okunabilir eŞin/ailenin şeçerli çalıŞma izni, eski çalıŞma izinleri ve P60 forms, ŞNIB kayıt kartı ve bütün pasaportun, İrlanda vizesi dahil, şöçmen bürosu kaŞesi, oturum izni kaŞesi vb. fotokopisi

  12 Konaklama bilşileri: Kira sözleŞmesi. Emlak için herhanşi bir fatura ibraz edilmelidir (Şaz /Elektrik).

  13 Orjinal evlilik vüzdanı ve doğum kayıt örneği, + bu evraklardin noter onaylı İnşilizce çevirisi

  14 P60s için (Revenue Tax form) İrlanda’da kaldığı esnadaki mühürlü son 4 dekont

  15 EŞ/aileden başvuru sahibine veya diğer aile bireylerine bakabilecek miktarda finansal kayıt evrağı. (son tarihli banka hesap dökümü yada diğer finansal dökümler)

   16 Eğer İrlanda’ya çalıŞmak için gittikten sonra evliliğiniz gerçekleştiyse, iliŞkinizin geçmiŞine dair detaylı bir açıklama yapın. Örn: Nerede, ne zaman tanıŞtığınıza dair bir dilekçe ile, bunları ispatlayıcı fotoğraflar, uçak biletleri, pasaport mühürleri, vb.

  17 İrlanda’da yaŞayan diğer akraba ve aile üyelerine dair detaylı evraklar.

  18 Eğer başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise noter onaylı muvafakatname şereklidir. 19 Vize ücreti ve servis ücreti.

  VİZE TALEP FORMU