Arama Sonuçları
Hırvatistan
Vize Bul
3. ADIM ZİYARET AMACINIZ
  ARA
  HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

  Asmali Mescit Mah., Oteller Sok. No:1/2, 34420 Tepebasi/Beyoglu, Istanbul

  Telefon:  (+90 212) 293 5467, 293 5468
  Faks: (+ 90 212) 293 5476
  E-mail: gkrh.istanbul@mvep.hr

  HIRVATİSTAN CUMHURIYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

  Karyağdi Sokak 13/1-2, 06690 Çankaya/Ankara

  Telefon:  (+90 312) 405 8081, 405 8082, 405 8919, 405 8920 
  Faks: (+90 312) 4393 681
  E-mail: crocons.ankara@mvep.hr  

  Başvuru Formu

  Başvuru formunun yazıcı çıktısını tükenmez kalemle doldurunuz.

  Form için tıklayınız.
  Ek Formlar
  Video
  Fotoğraf Ölçü Bilgileri
  Hırvatistan - Genel Vize Şartları


  Devletin kararına göre, 22 Temmuz 2014’ten itibaren Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa Birliğinin565/2014/EU numaralı kararını uygulayacaktır. Geçerli Schengen evrakları sahiplerinin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs ve Romanya ulusal vize sahiplerinin ve oturum izni sahiplerinin ek olarak Hırvatistan vizesine ihtiyacı yoktur.

  Aşağıdaki evraklara sahip yabancı uyruklu kişiler:

  • Tüm Schengen bölgesi üye devletlerinde geçerli, 2 veya çok girişli uniform vize (C tipi);
  • Schengen ülkelerinden biri veya daha fazlası tarafından tanınmayan bir seyahat belgesi sahip söz konusu ülkeyi tanıyan bir üye devletin ülkesinde geçerli kabul edilen iki veya çok girişli “sınırlı ülke geçerliliği” (Limited Territorial Validity) bulunan vize (LTV Vize);
  • 3 ayı geçen kalışlar için bir Schengen ülkesi tarafından verilen uzun süreli D tipi vize;
  • Schengen bölgesi üye devleti tarafından verilmiş olan oturum izni;
  • 565/2014/EU sayılı kararın Ek I’de belirtilen iki veya çok girişli Bulgaristan vizesi ile oturma izinleri sahip olanlar;
  • 565/2014/EU sayılı kararın Ek III'de belirtilen iki veya çok girişli Kıbrıs vizesi ile oturma izinleri sahip olanlar;
  • 565/2014/EU sayılı kararın Ek IV 'de belirtilen iki veya çok girişli Romanya vizesi ile oturma izinleri sahip olanlar;

  Hırvatistan Cumhuriyetine transit geçiş veya 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan kalışlarda vizeye gerek yoktur.

  565/2014/EU sayılı karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0565&from=EN

  Yunanistan ve İspanya hariç tüm Schengen ülkelerinde geçerli Kısıtlı Bölge Geçerliliği (LTV vize) olan Schengen vizesine sahip Kosova vatandaşlarının Hırvatistan Cumhuriyetine transit geçiş veya 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan kalışlarda vizeye gerek yoktur.

  Yukarıda belirtilen Schengen, Bulgar, Kıbrıs ve Romanya belgeleri transit geçiş veya kalış süresinin kapsamak zorundadır.

  Yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini kolaylaştıran bu kurallar, Hırvatistan Schengen müktesebatını tamamıyla yerine getirene kadar yürürlüktedir.

   

  Hırvatistan Cumhuriyeti'ne vize verilmesi için gerekli prosedür

   

  • İlişikteki Belgeler

  Vize, Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından transit geçiş veya Hırvatistan Cumhuriyetine girmek için ve ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her altı aylık dönemde üç aya kadar kalabilmek için verilen izin belgesidir.

  Transit, turistik, iş, özel veya diğer amaçlar için bir, iki veya daha fazla girişler için verilmektedir.

  Geçerlilik tarihi koşullara bağlıdır ve beş yılı geçemez.

  Sadece vizeye sahip olmak Hırvatistan Cumhuriyeti’ne giriş sağlamaz. Diğer yasal zorunlulukların karşılanması gereklidir. Sadece vize esasa alarak bir yabancı Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarında çalışamaz.

  Yabancıların Hırvatistan Cumhuriyetine giriş yapmadan önce yetkili diplomatik misyonda veya konsoloslukta vize başvurusunda bulunmaları zorunludur. Başvuranın ülkesinde hiçbir Hırvatistan diplomatik misyonu veya konsolosluğu yok ise başvurularını en yakın Hırvatistan misyonuna veya konsolosluğunda yapabilirler.

  Bir yabancı şahsen vize başvurusunda bulunması gerekir. İstisnai olarak, başvuruyu kendileri yapmaz ise diplomatik misyon veya konsolosluk tarafından çağrıldıklarında kendiler şahsen gelmeleri gerekir.

  Reşit olmayan yabancılar veya iş kapasitesinden mahrum olan yabancıların vize başvuruları yasal temsilcileri tarafından yapılır.

  Vize başvuruları, amaçlanan gezi tarihinin üç aydan daha erken olmaksızın başvura bilinir. Türk vatandaşları https://crovisa.mvep.hr  üzerinden vize başvurusunda bulunabilirler. Formu doldurularak çıktısı alınıp diğer gerekli evraklar ile birlikte yetkili Hırvatistan Büyükelçiliğine/Başkonsolosluğuna veya akredite olmuş acenta'ya başvuruda bulunabilirler.

  Yabancılar aşağıdaki dokümanları başvurularına eklemeleri gerekmektedir:

  • geçerli seyahat belgesi
   • Seyahat belgesinin geçerlilik suresi vizenin geçerlilik tarihini üç ay aşmalıdır
   • Seyahat belgesinin geçmiş 10 yıl içerisinde alinmiş olması gerekmektedir
   • Vize için seyahat belgesinde en az iki bos sayfa bulunması gerekir
  • 35x45 mm renkli fotoğraf
  • Seyahat sağlık sigortasının kanıtı
  • Ödenen vize ücretinin kanıtı
  • Kanıtlayan belgeler:
   • Hırvatistan’da kalış amacı
   • Konaklama sağlanması
   • Hırvatistan’da kalış masraflarının karşılanması ve geldikleri ülkeye veya üçüncü bir ülkeye geri dönüş masraflarını karşılanması
   • Ulaşım araçları ve geldikleri ülkeye veya üçüncü bir ülkeye dönüş niyetleri

   

   

  • Garanti Mektubu

  1. Özel bir ziyarette bulunan yabancılar, gerçek kişi tarafından davet edilen, vize başvurularında gerçek kişiden garanti mektubunu ziyaret amacı kanıtı olarak eklenmelidir, kefil tarafından doldurulacak – Hırvatistan’dan gerçek kişi

  Kefil Hırvatistan vatandaşı veya Hırvatistan’da oturma izni olan ve gelir elde eden veya mali olanakları olan yabancı olabilir.

  Garanti mektubunda bulunan kefilin imzası noter tasdikli olmalıdır.

  Vize başvuru esnasında kefilde oradaysa garanti mektubundaki imza:

  • eğer kefil Hırvat vatandaşı ise, Hırvat diplomatik misyonu veya konsolosluğu, veya
  • eğer kefil yabancı ise, kabul eden ülkenin yetkili makamları
  • tarafından tasdiklene bilinir.

  Garanti mektubu diplomatik misyon veya konsoloslukta kalır.

  Garanti mektubun kopyası başvuru sahibinde kalır eğer bir sınır kontrolü tarafından talep edilmesi halinde Cumhuriyette kalma amacını kanıt olarak ibraz olunabilir.

  2. Is ziyaretinde olan yabancılar, tüzel kişi tarafından davet edildiyse, vize başvurularında tüzel kişiden garanti mektubunu ziyaret amacı kanıtı olarak eklenmelidir, kefil tarafından doldurulacak – Hırvatistan’dan tüzel kişi.

  Kefil garanti mektubu ile birlikte likidite kanıtlayan belge (“Bon 1” veya “Bon 2”, veya ticaret mahkemesinde hiçbir tasfiye işlemleri vb. başlatılmamıştır belgesi) eklemelidir.

  Garanti mektubu kefili temsil edecek yetkili kişi tarafından imzalanıp ve resmi damga ile onaylanması gerekilir.

  Garanti mektubun asli diplomatik misyon veya konsoloslukta kalır.

  Garanti mektubun kopyası başvuru sahibinde kalır eğer bir sınır kontrolü tarafından talep edilmesi halinde Cumhuriyet’te kalma amacını kanıt olarak ibraz olunabilir.

   

   

  • Seyahat Sağlık Sigortası

  Uygun ve geçerli bir seyahat sağlık sigortası yabancının Hırvatistan’da kalış süreçleri boyunca oluşabilecek giderleri kapsar, sağlık nedenleri, acil tıbbi yardım ve / veya acil hastane tedavisi nedeniyle ülkelerine dönme açısından.

  Tek veya çift girişli vize başvurularında sağlık sigortası kanıtı zorunludur ve uygun ve geçerli bir seyahat sigorta poliçesi Hırvatistan’da kalış suresini kapsar.

  Çok girişli vize başvurularında sağlık sigortası kanıtı ve uygun ve geçerli bir seyahat sağlık sigorta poliçesi zorunludur ve Hırvatistan’da ilk kalış suresini kapsar. Daha sonraki ziyaretler için seyahat sağlık sigorta beyannamesi doldurulması zorunludur.

  Seyahat sağlık sigortası ikamet edilen ülkedeki bir sigorta firmasından alınması zorunludur. Bu mümkün değil ise, seyahat sağlık sigortası başka bir ülkeden alınması gerekilmektedir.

  Seyahat sağlık sigortası Hırvatistan’a davet eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından başvuru sahibi adına Hırvatistan’dan alına bilinir.

  Sigorta kuna para birimi ile olmalıdır eşdeğer olarak en düşük €30,000 (otuz bin avro) olmalıdır.

   

  VİZE TALEP FORMU